Стипендіальний переполох. Як студенту захистити свої права?

Стипендіальний переполох. Як студенту захистити свої права?

Заява Міністерства освіти і науки про те, що в Україні найближчим часом запрацює нова система виплати стипендій, наробила справжнього галасу в студентському середовищі. Батьки взялися рахувати кошти, а студенти почали говорити про акції протесту.

Насправді, про повну відміну стипендій у нововведеннях Міністерства не йдеться. В уряді порахували, що у 2016 році на виплату стипендій в бюджеті передбачено близько 5 млрд гривень, і дійшли до думки, що грошей витрачається багато, а отримують стипендії зовсім не найкращі.

За даними Міністерства фінансів, академічну стипендію - 825 гривень -отримують близько 600 тис. чоловік. Це «бюджетники» денної форми навчання, у яких середній бал не нижче «четвірки». На соціальну стипендію претендують 6% студентів - до 50 тис. чоловік. Це «чорнобильці», діти з малозабезпечених сімей.

Мінфін пропонує залишити обидві категорії, але передбачити академічну стипендію лише для «відмінників». Це дозволить підвищити рівень стипендії до прожиткового мінімуму. Соціальну ж стипендію, на думку чиновників, варто надавати тим студентам, чиї родини оформили субсидію, а також сиротам та інвалідам.

Остаточний варіант реформи повинен з'явитися найближчим часом. У Мінфіні обіцяють, що стипендіальний фонд скорочуватися не буде. За словами заступника міністра фінансів Сергія Марченка, якщо студентів, які отримують високі бали, і, відповідно, мають право претендувати на стипендію, буде близько 10%, то її розмір може скласти 3,5 тис.гривень.

Втім, студенти бояться, що у вишах почнуть спеціально занижувати оцінки, щоб виконати негласний план по зменшенню бюджетних видатків на стипендії.

У цій ситуації юристи ГО «Захист прав та свобод громадян України» рядять відстоювати свої права та оскаржувати результати іспиту чи заліку.

Для цього варто знати наступні нюанси:

  • У разі отримання незадовільної оцінки або наявності заборгованості, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При другому перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія, яка створюється деканом (директором інституту). Оцінка, отримана студентом у результаті другого перескладання екзамену (заліку), є остаточною.
  • У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача деканом (директором інституту) створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять: завідувач кафедри (провідний викладач) і викладачі відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та профспілкового комітету студентів факультету (інституту).
  • Складання екзамену для підвищення оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання в університеті. Дозвіл на це дає декан (директор інституту) - на підставі заяви студента, за погодженням завідуючого відповідної кафедри.
  • Студентам, які одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться протягом тижня після закінчення сесії.
  • За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, окремим студентам розпорядженням декана (директора інституту) може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця після закінчення зимової екзаменаційної сесії, а після літньої екзаменаційної сесії — до початку нового навчального року. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

Також фахівці ГО «Захист прав та свобод громадян України» звертають увагу на те, що для вирішення питань призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, утворюються стипендіальні комісії.

Студентську академічну групу на засіданні комісії представляють староста та профорг групи. Представники академічної групи подають мотивовані пропозиції щодо призначення стипендій студентам групи.

Засідання стипендіальної комісії факультетів(інститутів) з призначення стипендії проводяться протягом п`яти днів після офіційного закінчення сесії.

Про дату та місце проведення засідань комісії студентські колективи сповіщаються не пізніше, ніж за тиждень, шляхом оголошення.

Студенти або студентські колективи, які вважають, що в конкретних питаннях призначення або позбавлення стипендії порушене чинне законодавство та діючі нормативні акти, мають право звернутися до стипендіальної комісії університету з мотивованою заявою.

Стипендіальна комісія університету розглядає апеляції у термін не більше, ніж 10 днів з дня отримання апеляції, та повідомляє про своє рішення позивачу та стипендіальній комісії факультету (інституту).

У разі неправомірності прийнятого стипендіальною комісією факультету (інституту) рішення, воно скасовується і переглядається відповідно до чинного законодавства.

При підрахуванні середнього балу беруться до уваги оцінки, отримані на екзаменах, диференційованих заліках, при захисті курсових робіт, проектів, а також виробничої практи­ки за останній семестр.

Якщо студент мав академічну заборгованість, але ліквідував її до засідання стипендіальної комісії, то він вважається таким, що претендує на отримання стипендії на загальних підставах.

Питання стипендіального забезпечення, визначається згідно Постанови КМ України від 12.07.2004 р №882, зокрема, щодо порядку призначення та виплат академічних та соціальних стипендій.

Тож, поки що студентам не варто боятися урядових нововведень. Той, хто озброєний знаннями та чітко знає свої права, може бути впевненим – стипендію в нього не заберуть.

Зворотній звя’зок